Grunnsteinsverset
for Sommerfuglen Steinerbarnehage

Måtte her råde det
som åndslys
i kjærlighet
ut fra hjertets sikkerhet
og ut fra sjelens fasthet
kan gi det voksende mennesket.

Dette bygget skal være et trygt sted
der små og store mennesker
kan møtes og vokse
i tillitt til det gode i verden
i glede over det vakre i verden
og i stadig søken etter det sanne i verden.

 

tilbake