17. Februar feirer vi karneval i barnehagen. Årets tema er “Dyr fra norske skoger”. Det Ukrainske folkeeventyret “Skinnvotten” kan være en god inspirasjonskilde for noen. Les vedlegg for nærmere informasjon.