Vi ønsker alle gamle og nye barn velkommen til et nytt barnehageår, tirsdag 1. august. 
I denne tiden er vårt fokus å bli kjent med hverandre. Nye barn trenger tid til å bli trygg på en ny hverdag, og nye gruppedynamikker oppstår.

For gode råd, les “Foreldrenes rolle” på side 25 i vår årsplan.