Fredag 29/9 er det Michaelsfeiring i barnehagen. 

Med bordspill forteller vi sagnet om ridder Georg som kjemper mot dragen og klarer å befri prinsessen. Rettferdighet, og kampen mellom gode og onde krefter er tema både i eventyrene og ringen. 

Skolestarterne våre lager egne Mikaelsverd i tre og blir kronet til riddere på festdagen!