Bilder fra Barnehagen

Fastelavn 2024

Samenes Nasjonaldag 2024

Lanternefest 2023

Mikaelsfesten 2023

Sommerfesten 2023

Tidligere bilder

Her er et utvalg bilder fra vår gamle hjemmeside. Bildene er fra årene 2007 til 2020