Om barnehagen

Sommerfuglen Steinerbarnehage arbeider etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. 

Barnehagen åpnet i nybygde lokaler i 2007.

Vi vil ta vare på barndommen ved å legge til rette for at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo. Barna skal kunne erverve seg basiskunnskaper for livet i en vennlig, åpen, lys og rolig atmosfære.

Grupper

Vi har fire avdelinger på huset. 

To småbarnsavdelinger, Gullvinge og Silkespinner, med plass til 9 barn mellom 1-3 år.

To storebarnsavdelinger, Perlemorvinge og Sølvkåpe, med plass til 18 barn mellom 3-6 år.

Hver avdeling har faste medarbeidere i minst 3 hele årsverk.

Våre medarbeidere

Ingvill

Steinerbarnehagelærer Avd. Silkespinner

Lise Marian

Barnehagelærer Avd. Silkespinner

Corinne

Pedagogisk medarbeider Avd. Silkespinner

Gosia

Pedagogisk Medarbeider Avd. Silkespinner

Randi

Barnehagelærer Avd. Gullvinge

Hilde

Barnehagelærer Avd. Gullvinge

Sylwia

Pedagogisk medarbeider Avd. Gullvinge
under utdanning v/Steinerhøyskolen.

Benedicte

Pedagogisk Medarbeider Avd. Gullvinge

Luca

Barne- og Ungdomsarbeider Avd. Gullvinge

Trude

Steinerbarnehagelærer Avd. Perlemorvinge

Maya

Barnehagelærer Avd. Perlemorvinge

Oddrun

Barne- og Ungdomsarbeider Avd. Perlemorvinge

Håkon

Pedagogisk Medarbeider Avd. Perlemorvinge

Renata

Pedagogisk Medarbeider Avd. Sølvkåpe

Svein

Pedagogisk medarbeider Avd. Sølvkåpe

Simen

Steinerbarnehagelærer Avd. Sølvkåpe

Nina

Steinerbarnehagelærer Avd. Sølvkåpe

Aurelia

Daglig Leder