Om barnehagen

Sommerfuglen Steinerbarnehage arbeider etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. 

Barnehagen åpnet i nybygde lokaler i 2007.

Vi vil ta vare på barndommen ved å legge til rette for at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo. Barna skal kunne erverve seg basiskunnskaper for livet i en vennlig, åpen, lys og rolig atmosfære.

Grupper

Vi har fire avdelinger på huset. 

To småbarnsavdelinger, Gullvinge og Silkespinner, med plass til 9 barn mellom 1-3 år.

To storebarnsavdelinger, Perlemorvinge og Sølvkåpe, med plass til 18 barn mellom 3-6 år.

Hver avdeling har faste medarbeidere i minst 3 hele årsverk.

Våre medarbeidere

Hilde

Barnehagelærer Avd. Silkespinner

Corinne

Pedagogisk medarbeider Avd. Silkespinner

Ingvill

Steinerbarnehagelærer Avd. Silkespinner

Randi

Barnehagelærer Avd. Gullvinge

Sylwia

Pedagogisk medarbeider Avd. Gullvinge
under utdanning v/Steinerhøyskolen.

Benedicte

Pedagogisk Medarbeider Avd. Gullvinge

Trude

Steinerbarnehagelærer Avd. Perlemorvinge

Maya

Barnehagelærer Avd. Perlemorvinge

Håkon

Pedagogisk Medarbeider Avd. Perlemorvinge

Oddrun

Barne- og Ungdomsarbeider Avd. Perlemorvinge

Simen

Steinerbarnehagelærer Avd. Sølvkåpe

Renata

Pedagogisk Medarbeider Avd. Sølvkåpe

Luca

Barne- og Ungdomsarbeider Avd. Sølvkåpe

Svein

Pedagogisk medarbeider Avd. Sølvkåpe

Nina

Steinerbarnehagelærer Avd. Sølvkåpe

Aurelia

Daglig Leder