Sommerfuglen Steinerbarnehage

Sommerfuglen Steinerbarnehage

Pedagogikk i Steinerbarnehage

Steinerbarnehagene er et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners pedagogiske impulser
og ideer om barnets utvikling. Tre grunnprinsipper ligger til grunn for vårt pedagogiske arbeid:

Rytme

Rytme og gjentagelse brukes bevisst som pedagogiske virkemidler for å skape trygghet, ro, forutsigbarhet og gode vaner. 

Barnet kjenner igjen, og kan føle seg trygg i dagsrytmen. Hver ukedag har sine gjøremål, hver årstid bærer sitt preg og enhver fest skaper sin stemning. Gjennom sangleker, vers og regler opplever barnet språkets rytme og harmonien i bevegelsen.

Etterligning

Medarbeiderne tilstreber en tilstedeværende og omsorgsfull relasjon til barna, og er bevisst sin rolle som forbilde. 

Gjennomskubare prosesser og meningsfulle gjøremål som matlaging, hagearbeid, snekring og håndarbeid gir inspirasjon til etterligning og lek. I tillegg gir slikt arbeid anledning til felles fokus og samspill når barna vil hjelpe til med det som skal gjøres. 

De voksne har en plan, et mål for sitt arbeid mens barna har mulighet til å delta på egne premisser, så lenge de har lyst.

Sansing

Leketøy i naturmaterialer, “levende” sang og musikk og muntlig fortellerstoff er med på å gi barna gode og autentiske sanseopplevelser. Utelek i all slags vær, opplevelser og undring gir allsidige erfaringer og nærhet til naturen. Vi lager mat med økologiske råvarer på hver avdeling og all matavfall komposteres.

Det legges også vekt på at barn trenger tid til og ro til å fordøye og bearbeide opplevelser. Særlig på småbarnsgruppene er det en pedagogisk bevissthet om å skjerme barna mot for mange voldsomme sanseinntrykk.

For mer informasjon om vår pedagogikk kan dere laste ned vår årsplan.