Sommerfuglen Steinerbarnehage

Sommerfuglen Steinerbarnehage

Pedagogikk i Steinerbarnehage

Steinerbarnehagene er et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners pedagogiske impulser
og ideer om barnets utvikling. Barnehagebygget støtter med sitt formspråk, farger og lune atmosfære opp under vår pedagogikk. 

Den frie leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen for barna. Lek er barnets arena for livslyst, fantasi, vennskap og relasjoner. I tillegg ligger drivkraften for utvikling, danning og læring i leken. Våre leker er enkelt utformet, slik at det gir rom for fantasi og kreativitet. Vi vektlegger opplevelser og lek i den “virkelige, ikke digitale” verden, og etterstreber en skjermfri hverdag for barna hos oss.

Tre grunnprinsipper ligger til grunn for vårt pedagogiske arbeid:

Rytme

Rytme og gjentagelse brukes bevisst som pedagogiske virkemidler for å skape trygghet, ro, forutsigbarhet og gode vaner. 

Dagen har sin faste rytme med aktiviteter, ring, lek, hvile og måltider. Uken har sin faste rytme med dager for tur, baking maling o.l. Årstidstrytmen er et pedagogisk virkemiddel hvor vi følger naturens egen rytme i tilleg til at vi forbereder og feirer høytidene. Sanger, vers, aktiviteter og prosjekter kommer igjen år etter år. Dette skaper trygghet i det kjente, og en forventningsglede til det som skal komme. Opplevelsen og erfaringen vil alltid være individuelle og nye fordi barna har et nytt ståsted enn året før

Etterligning

Medarbeiderne tilstreber en tilstedeværende og omsorgsfull relasjon til barna, og er bevisst sin rolle som forbilde. 

Gjennomskubare prosesser og meningsfulle gjøremål som matlaging, hagearbeid, snekring og håndarbeid gir inspirasjon til etterligning og lek. I tillegg gir slikt arbeid anledning til felles fokus og samspill når barna vil hjelpe til med det som skal gjøres. 

De voksne har en plan, et mål for sitt arbeid mens barna har mulighet til å delta på egne premisser, så lenge de har lyst.

Sansing

Leketøy i naturmaterialer, “levende” sang og musikk og muntlig fortellerstoff er med på å gi barna gode og autentiske sanseopplevelser. Utelek i all slags vær, opplevelser og undring gir allsidige erfaringer og nærhet til naturen. Vi lager mat med økologiske råvarer på hver avdeling og all matavfall komposteres.

Det legges også vekt på at barn trenger tid til og ro til å fordøye og bearbeide opplevelser. Særlig på småbarnsgruppene er det en pedagogisk bevissthet om å skjerme barna mot for mange voldsomme sanseinntrykk.

 

For mer informasjon om vår pedagogikk kan dere laste ned vår årsplan.